• Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą
  Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą
  separator

  Zimowy szlak badacza...

 • Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
  Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
 • Szkoła Podstawowa w Męcikale
  Szkoła Podstawowa w Męcikale
 • "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  separator
 • Poznajemy Naszą Zatokę 2016
  Poznajemy Naszą Zatokę 2016
 • Przyjazny Ogród
  Przyjazny Ogród
  separator
 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie
 • Entomologiczny konkurs plastyczny.
  Entomologiczny konkurs plastyczny.
  separator

  Entomologiczny konkurs plastyczny    

 • Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  separator
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.         
 • Akcja-domki dla owadów
  Akcja-domki dla owadów
  separator

  "Pszczółki, skorki i biedronki... zbudujemy dla was domki !

 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie

  

    W dniach 10-11 września miała miejsce druga część przyrodniczej akcji edukacyjnej: „POZNAJEMY NASZĄ ZATOKĘ”, skierowanej do gimnazjalistów z powiatu puckiego. Celem przeprowadzanej przez Błękitną Szkołę rokrocznie akcji, jest popularyzacja walorów przyrodniczych Zatoki Puckiej oraz zapoznanie uczestników ze specyfiką naszego wyjątkowego i cennego akwenu. Zdobywcami szerokiej wiedzy na temat Zatoki Puckiej byli gimnazjaliści z Pucka, Helu, Jastarni i Starzyna.

Program zajęć obejmował rejs kutrem badawczym po wodach Zatoki Puckiej oraz warsztaty terenowe nad brzegiem Zatoki.

Uczestnicy odbyli  spacer dydaktyczny w kierunku Rzucewa,  w czasie którego zapoznali się z wieloma zagadnieniami przyrodniczymi i antropogenicznymi dotyczącymi wybrzeża Zatoki Puckiej. Omówiona została budowa geologiczna i procesy geomorfologiczne, które ukształtowały nasze wybrzeże. Uczestnicy dowiedzieli się jakie znaczenie w tym procesie miały zlodowacenia, skąd się wzięły głazy narzutowe im. in. słynne „12 Apostołów”, oraz jak można odczytać przebieg zdarzeń geologicznych na podstawie sekwencji osadów odsłaniających się w klifach. Przedstawiona została teoria związana z obecnością lądolodu na obszarze Zatoki Puckiej. Analizując odsłonięte w klifie warstwy glin lodowcowych oraz rysy lodowcowe na głazach narzutowych przedstawiono dowody na obecność lądolodu i kierunek jego ruchu.
Omówione też procesy brzegowe - przyczyny cofania się klifów, a następnie sposoby na ochronę naszych brzegów, oraz jaki wpływ na ekosystem Zatoki i jej wybrzeża mają zabiegi refulacyjne.
Zwrócono uwagę na zjawisko gromadzenia się minerałów ciężkich na wybrzeżach. Uczniowie oceniali czym różni się piasek „ciemny” od „jasnego”. Pobrane zostały próbki piasku w celu zbadania właściwości magnetycznych niektórych minerałów znajdujących się w plażowym piasku.

 

W czasie rejsu kutrem badawczym uczestnicy wysłuchali prelekcji o powstaniu Zatoki Puckiej i Bałtyku oraz cechach przyrodniczych tych akwenów. Zatoka Pucka jako część najmłodszego i „najsłodszego” morza świata skrywa w sobie wiele ciekawych tajemnic. Gimnazjaliści dowiedzieli się, co jest przyczyną słabego zasolenia, jaki ma to wpływ na faunę i florę oraz jak ważne dla ekosystemu Bałtyku są wlewy słonej wody z Morza Północnego. Następnie przy użyciu dragi, dokonano połowu organizmów z dna Zatoki. Fauna bentosowa Zatoki Puckiej to przede wszystkim małże (sercówka bałtycka, omułek jadalny, rogowiec bałtycki i małgiew piaskołaz), wężynki i iglicznie (kuzyni pławikonika), kraby, stornie, cierniki, babki, kiełże i krewetki. Uczestnicy poznali wiele ciekawostek związanych ze złowionymi gatunkami np.: że samce wężynki i igliczni opiekują się ikra którą mają przyczepioną do podbrzusza. 
Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia na jakie jest narażony ekosystem Zatoki. Omówiono im.in problem pojawienia się gatunków obcych i inwazyjnych oraz ich wpływ na ekosystem akwenu. Wskazano, które ze złowionych gatunków są rodzime a które zawleczone z innych mórz oraz dlaczego tak ważne dla wielu zwierząt są cenne łąki podwodne charakteryzujące naszą Zatokę.
Młodzież dowiedziała się skąd się wzięły u nas kraby, dlaczego babka bycza jest gatunkiem niepożądanym w wodach Zatoki Puckiej, natomiast babka mała i piaskowa są objęte ścisłą ochroną, oraz jak odróżnić ciernika (rybi chwast)  od cierniczka (gatunek objęty ochroną).