• Nadmorski Piknik z Parkiem
  Nadmorski Piknik z Parkiem
 • Poznajemy Naszą Zatokę
  Poznajemy Naszą Zatokę
 • Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
  Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
 • Szkoła Podstawowa w Męcikale
  Szkoła Podstawowa w Męcikale
 • "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  separator
 • Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą
  Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą
  separator

  Zimowy szlak badacza...

 • Przyjazny Ogród
  Przyjazny Ogród
  separator
 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie
 • Entomologiczny konkurs plastyczny.
  Entomologiczny konkurs plastyczny.
  separator

  Entomologiczny konkurs plastyczny    

 • Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  separator
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.         
 • Akcja-domki dla owadów
  Akcja-domki dla owadów
  separator

  "Pszczółki, skorki i biedronki... zbudujemy dla was domki !

 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie

Błękitna Szkoła

WŁADYSŁAWOWO
Facebook Błękitna Szkoła

Odwiedź nas na Facebooku

Recal

Polecamy!

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny 2018
Karaluchy pod poduchy

Zajęcia dla najmłodszych

Pomorscy

"Pomorscy czują klimat!"

Balticarium
Tradycyjne ogrody
zamień nawłocie...
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW

  

    W dniach 10-11 września miała miejsce druga część przyrodniczej akcji edukacyjnej: „POZNAJEMY NASZĄ ZATOKĘ”, skierowanej do gimnazjalistów z powiatu puckiego. Celem przeprowadzanej przez Błękitną Szkołę rokrocznie akcji, jest popularyzacja walorów przyrodniczych Zatoki Puckiej oraz zapoznanie uczestników ze specyfiką naszego wyjątkowego i cennego akwenu. Zdobywcami szerokiej wiedzy na temat Zatoki Puckiej byli gimnazjaliści z Pucka, Helu, Jastarni i Starzyna.

Program zajęć obejmował rejs kutrem badawczym po wodach Zatoki Puckiej oraz warsztaty terenowe nad brzegiem Zatoki.

Uczestnicy odbyli  spacer dydaktyczny w kierunku Rzucewa,  w czasie którego zapoznali się z wieloma zagadnieniami przyrodniczymi i antropogenicznymi dotyczącymi wybrzeża Zatoki Puckiej. Omówiona została budowa geologiczna i procesy geomorfologiczne, które ukształtowały nasze wybrzeże. Uczestnicy dowiedzieli się jakie znaczenie w tym procesie miały zlodowacenia, skąd się wzięły głazy narzutowe im. in. słynne „12 Apostołów”, oraz jak można odczytać przebieg zdarzeń geologicznych na podstawie sekwencji osadów odsłaniających się w klifach. Przedstawiona została teoria związana z obecnością lądolodu na obszarze Zatoki Puckiej. Analizując odsłonięte w klifie warstwy glin lodowcowych oraz rysy lodowcowe na głazach narzutowych przedstawiono dowody na obecność lądolodu i kierunek jego ruchu.
Omówione też procesy brzegowe - przyczyny cofania się klifów, a następnie sposoby na ochronę naszych brzegów, oraz jaki wpływ na ekosystem Zatoki i jej wybrzeża mają zabiegi refulacyjne.
Zwrócono uwagę na zjawisko gromadzenia się minerałów ciężkich na wybrzeżach. Uczniowie oceniali czym różni się piasek „ciemny” od „jasnego”. Pobrane zostały próbki piasku w celu zbadania właściwości magnetycznych niektórych minerałów znajdujących się w plażowym piasku.

 

W czasie rejsu kutrem badawczym uczestnicy wysłuchali prelekcji o powstaniu Zatoki Puckiej i Bałtyku oraz cechach przyrodniczych tych akwenów. Zatoka Pucka jako część najmłodszego i „najsłodszego” morza świata skrywa w sobie wiele ciekawych tajemnic. Gimnazjaliści dowiedzieli się, co jest przyczyną słabego zasolenia, jaki ma to wpływ na faunę i florę oraz jak ważne dla ekosystemu Bałtyku są wlewy słonej wody z Morza Północnego. Następnie przy użyciu dragi, dokonano połowu organizmów z dna Zatoki. Fauna bentosowa Zatoki Puckiej to przede wszystkim małże (sercówka bałtycka, omułek jadalny, rogowiec bałtycki i małgiew piaskołaz), wężynki i iglicznie (kuzyni pławikonika), kraby, stornie, cierniki, babki, kiełże i krewetki. Uczestnicy poznali wiele ciekawostek związanych ze złowionymi gatunkami np.: że samce wężynki i igliczni opiekują się ikra którą mają przyczepioną do podbrzusza. 
Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia na jakie jest narażony ekosystem Zatoki. Omówiono im.in problem pojawienia się gatunków obcych i inwazyjnych oraz ich wpływ na ekosystem akwenu. Wskazano, które ze złowionych gatunków są rodzime a które zawleczone z innych mórz oraz dlaczego tak ważne dla wielu zwierząt są cenne łąki podwodne charakteryzujące naszą Zatokę.
Młodzież dowiedziała się skąd się wzięły u nas kraby, dlaczego babka bycza jest gatunkiem niepożądanym w wodach Zatoki Puckiej, natomiast babka mała i piaskowa są objęte ścisłą ochroną, oraz jak odróżnić ciernika (rybi chwast)  od cierniczka (gatunek objęty ochroną).