przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


„Pająki, sowy, nietoperze… od dziś legendom nie wierzę” - akcja ekologiczna

 

 Błękitna Szkoła we Władysławowie

serdecznie zaprasza uczniów  klas I-VI szkół podstawowych powiatu puckiego do wzięcia udziału w akcji ekologicznej:

„Pająki, sowy, nietoperze… od dziś legendom nie wierzę”.

 

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na wybrane gatunki zwierząt, które często są owiane tajemnicą, przed którymi czasami odczuwamy lęk albo darzymy je niechęcią. Zazwyczaj są to zwierzęta mniej znane i prowadzące nocny tryb życia.

W ramach akcji zapraszamy na bezpłatne warsztaty, podczas których dzieci m.in. poznają wybrane gatunki zwierząt, zapoznają się z ich biologią i funkcją w przyrodzie. Warsztaty mogą odbywać się od września do końca października w siedzibie Błękitnej Szkoły lub Państwa placówce. Ilość warsztatów jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Wszystkie chętne klasy prosimy o kontakt z Błękitną Szkołą: tel. 58 674 16 31 lub kom. 531 368 104 w celu ustalenia terminu zajęć.

W ramach akcji zapraszamy również do udziału w przyrodniczym konkursie plastycznym:

„Pająki, sowy, nietoperze… od dziś legendom nie wierzę”.

Tematem konkursu będą gatunki zwierząt zarówno kręgowych jak i bezkręgowych (nietoperze, wilki, sowy, ćmy, pająki itp.), które owiane są tajemnicą lub związane są z nimi wierzenia i legendy.  

Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-VI szkół podstawowych powiatu puckiego.
Prace będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych:
•    1 kategoria: klasy I-II
•    2 kategoria: klasy III-IV
•    3 kategoria: klasy V-VI
Prace należy wykonać na kartce w formacie A4, techniką plastyczną płaską (kredki, farbki, wycinanki, kolaże).
Wszystkich chętnych prosimy o dostarczenie prac do siedziby Błękitnej Szkoły do 15 listopada br.
Prosimy o zamieszczenie na pracach pełnych informacji o autorze: Imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko oraz kontakt do nauczyciela koordynującego.
Do pracy należy załączyć wypełnioną i podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka.
 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca listopada przez powołaną komisję konkursową. O wynikach poinformujemy laureatów telefoniczne za pośrednictwem szkół. Zwycięskie prace zaprezentujemy na naszej stronie internetowej: www.blekitnaszkola.npk.org.pl oraz na profilu Facebook. Wręczenie nagród odbędzie w Błękitnej Szkole we Władysławowie na przełomie listopada i grudnia. 
 
Finansowanie akcji ekologicznej: środki WFOŚiGW w Gdańsku.

Copyright © , Merkleina 1, 84-120 Władysławowo