przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Ekologiczne obozy integracyjne i kolonie ekologiczne

Jest to forma turnusu ekologicznego będącego połączeniem aktywnego wypoczynku, edukacji ekologicznej i integracji.

W obozach ekologicznych często udział biorą również dzieci niesłyszące i niedosłyszące oraz dzieci z innymi formami niepełnosprawności.

Kolonie Ekologiczne odbywają się w okresie letnich wakacji. Odbiorcami koloni są grupy dzieci i młodzieży z różnych ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, które z różnych przyczyn nie mogą wyjechać na tradycyjne kolonie.

Na zajęciach warsztatowych i wycieczkach po okolicy, przybliżamy uczestnikom tematykę ekologiczną i kulturową naszego regionu. Angażujemy w akcje ekologiczne: Kampania Czyste Plaże, zbiórka i segregacja odpadów. Akcja porządkowa na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.


Copyright © , Merkleina 1, 84-120 Władysławowo