• Noc Sów w Błękitnej Szkole
  Noc Sów w Błękitnej Szkole
 • Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą 2019
  Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą 2019
  separator

  Z przyrodą za pan brat

 • Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
  Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
 • Nadmorski Piknik z Parkiem
  Nadmorski Piknik z Parkiem
 • Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  separator

  ZDJĘCIE LIPCA

 • Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  separator

  ZDJĘCIE SIERPNIA

 • Poznajemy Naszą Zatokę
  Poznajemy Naszą Zatokę
 • Szkoła Podstawowa w Męcikale
  Szkoła Podstawowa w Męcikale
 • "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  separator
 • Przyjazny Ogród
  Przyjazny Ogród
  separator
 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie
 • Entomologiczny konkurs plastyczny.
  Entomologiczny konkurs plastyczny.
  separator

  Entomologiczny konkurs plastyczny    

 • Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  separator
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.         
 • Akcja-domki dla owadów
  Akcja-domki dla owadów
  separator

  "Pszczółki, skorki i biedronki... zbudujemy dla was domki !

 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie

Regulamin wakacyjnego konkursu fotograficznego 2018

Regulamin wakacyjnego konkursu fotograficznego

pn. „Pozdrowienia z Nadmorskiego Parku Krajobrazowego”

 

1. Konkurs organizowany jest przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

 Oddział Nadmorski Park Krajobrazowy – Błękitna Szkoła we Władysławowie.

2. Celem głównym konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat krajobrazów NPK, ich różnorodności i ochrony.

3. W konkursie może brać udział każda osoba pełnoletnia za wyjątkiem pracowników Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

4. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia krajobrazu typowego dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i otuliny.

5. Konkurs odbędzie się w dwóch edycjach w których zostanie wybrane zdjęcie miesiąca lipca i sierpnia. Konkurs rozpoczyna się z dniem 01.07.2018 r. i kończy 31.08.2018 r.

6. Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 fotografii na dany miesiąc, w postaci elektronicznej, w jak najlepszej rozdzielczości (minimum 1280x960 pikseli), na adres bsk@pomorskieparki.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: Wakacyjny konkurs fotograficzny.

7. W treści nadesłanej wiadomości należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania i nr telefonu autora nadesłanych zdjęć oraz miejsce i datę wykonania zdjęć.

8. Terminy nadsyłania prac na każdą z edycji to odpowiednio 20 lipca i 20 sierpnia. Po tych terminach rozpocznie się wyłonienie zwycięzcy danej edycji w formie otwartego, publicznego głosowania na portalu społecznościowym Facebook Błękitnej Szkoły we Władysławowie.

9. Zdjęcie, które do końca danego miesiąca otrzyma najwięcej głosów (polubień) będzie zwycięzcą określonej edycji.

10. W razie potrzeby ostateczną decyzję o wyłonieniu zwycięzcy podejmie powołane przez Organizatora jury konkursowe.

11. Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie wykonane na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i otuliny, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane.

12. Termin nadesłania zdjęć będzie decydował o tym, do której edycji konkursu, dana praca zostanie zakwalifikowana ( lipcowej lub sierpniowej).

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości, niepodpisanych i nadesłanych po określonym terminie.

14. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomione przez Organizatora telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

15. Zwycięzcom konkursu i osobom wyróżnionym zostaną przyznane nagrody rzeczowe m.in. sprzęt turystyczny.

16.  Nagrody będą rozesłane we wrześniu 2018 r. na podane adresy.

17. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych zdjęć w swoich wydawnictwach, różnego rodzaju publikacjach i na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook. Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie i na czas nieokreślony.

19. Konkurs jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

20. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook  jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

21. Zgłoszenie udziału w konkursie i nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

a) administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4A

b) kontakt: bsk@pomorskieparki.pl

c) posiadają państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni państwo skontaktować się z administratorem danych

d) mają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

e) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości udziału w konkursie, brakiem identyfikacji autora zdjęcia i tym samym wydania związanych z tym dokumentów zawierających danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. uczestnicy konkursu wyrażają  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania danych osobowych wizerunkowych poprzez zamieszczenie w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

22.  Nadesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

23. Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje po stronie Organizatora. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.