przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia mają formę warsztatów i są  przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Propagują aktywne metody nauczania, służą wymianie doświadczeń i pomysłów. Pomagają w realizacji różnorodnych projektów i akcji ekologicznych.


Copyright © , Merkleina 1, 84-120 Władysławowo