• Nadmorski Piknik z Parkiem
  Nadmorski Piknik z Parkiem
 • Noc Sów w Błękitnej Szkole
  Noc Sów w Błękitnej Szkole
 • Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
  Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
 • Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  separator

  ZDJĘCIE LIPCA

 • Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  separator

  ZDJĘCIE SIERPNIA

 • Poznajemy Naszą Zatokę
  Poznajemy Naszą Zatokę
 • Szkoła Podstawowa w Męcikale
  Szkoła Podstawowa w Męcikale
 • "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  separator
 • Przyjazny Ogród
  Przyjazny Ogród
  separator
 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie
 • Entomologiczny konkurs plastyczny.
  Entomologiczny konkurs plastyczny.
  separator

  Entomologiczny konkurs plastyczny    

 • Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  separator
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.         
 • Akcja-domki dla owadów
  Akcja-domki dla owadów
  separator

  "Pszczółki, skorki i biedronki... zbudujemy dla was domki !

 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie
WŁADYSŁAWOWO
Wielki dzień pszczół-konkurs

 KONKURS!

Facebook Błękitna Szkoła

Odwiedź nas na Facebooku

Warsztaty dla przedszkolaków
Warsztaty dla przedszkolaków
NOWE WARSZTATY
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Karaluchy pod poduchy

Zajęcia dla najmłodszych

Pomagamy Pszczołom-KPK

POMAGAMY PSZCZOŁOM

Folder-Wdzydzki PK
Pomorscy

"Pomorscy czują klimat!"

Tradycyjne ogrody
zamień nawłocie...
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW

Regulamin rezerwacji terminu na turnus w Błękitnej Szkole we Władysławowie :

1. Rezerwacje należy składać w formie podania proponując termin pobytu, określając cele pobytu oraz zaangażowanie szkoły w programy ekologiczne.
2. Podania na turnusy edukacyjne w Błękitnej Szkole przyjmowane są w terminach:
- od stycznia do 30 kwietnia - na I semestr (jesień-zima)
- od września do 31 października- na II semestr (wiosna)
3. W zgłoszeniu należy zamieścić projekt zagospodarowania czasu wolnego po zajęciach i między zajęciami.
4. Odpowiednio do 31 maja i do 30 listopada, komisja dokona przydziału terminów i roześle informacje do szkół.
5. Należy niezwłocznie potwierdzić przyjazd w przyznanym przez Błękitną Szkołą terminie.
6. W Błękitnej Szkole dana klasa może uczestniczyć tylko raz.
7. Miesiąc przed przyjazdem należy przesłać komplet dokumentów (karta przyjazdu i karta zgłoszenia na zajęcia w Stacji
Morskiej UG-Hel) z tematami wybranych zajęć na adres e-mail: bsk@pomorskieparki.pl. Nienadesłanie kart w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z turnusu.
8. O rezygnacji z pobytu należy powiadomić pisemnie Błękitną Szkołę najpóźniej 1 miesiąc przed planowanym przyjazdem.
9. Konsekwencją rezygnacji z turnusu i niepowiadomienie o tym fakcie Błękitnej Szkoły przy NPK w w/w terminie jest rozpatrzenie podań tejże szkoły, w następnym roku jako ostatniej.
10. Dojazd do Błękitnej Szkoły i wszelkie przejazdy grupa organizuje we własnym zakresie.
11. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za grupę przebywającą w Błękitnej Szkole.
12. Obowiązkiem nauczyciela jest:
- uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez instruktorów Błękitnej Szkoły
- zagospodarowanie czasu wolnego
- dbałość o przestrzeganie przez uczniów regulaminu pobytu w BS
13. Uczestnicy turnusu pokrywają koszty naprawy zniszczeń dokonanych z własnej winy.
14. W przypadku nie stosowania się do przepisów Błękitnej Szkoły nastąpi  powiadomienie dyrekcji szkoły lub/i wydalenie grupy z placówki.
 

Regulamin wewnętrzny Błękitnej Szkoły we Władysławowie

1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00.
2. Pokoje, sale wielofunkcyjną i klatkę schodową należy sprzątać we własnym zakresie.
3. W pomieszczeniach „Błękitnej Szkoły” używa się obuwia zmiennego.
4. Po godz. 15.30 należy zamykać na  klucz drzwi wejściowe do budynku siedziby NPK.
5. Wyjścia i powroty planowane po godz. 22.00 należy uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Błękitnej Szkoły.
6. Wraz z opiekunami należy uczestniczyć w uzgodnionych wcześniej zajęciach.
7. Upoważniony pracownik Błękitnej Szkoły zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w planie pobytu z powodu nieprzewidzianych sytuacji (niedyspozycja instruktora, pogoda). Szczegółowy plan pobytu  ustalany jest na miejscu.
8. Opiekunowie biorą udział w organizacji uczniom wolnego czasu wieczorami.
9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
10. Opiekunowie mają obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników. Wszyscy  uczestnicy powinni posiadać aktualne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.
11. Należy przestrzegać innych zaleceń upoważnionego pracownika Błękitnej Szkoły, dotyczących organizacji pobytu i zasad korzystania z pomieszczeń.
12. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wolnym spoczywa na opiekunach.
13. Uczestnicy pokrywają koszty naprawy zniszczeń dokonanych z własnej winy.

14. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci.

Nie stosowanie się do punktów regulaminu może zakończyć się powiadomieniem dyrektora szkoły bądź innej stosownej instytucji ,a w sytuacjach szczególnych wydaleniem placówki.