• Poznajemy Naszą Zatokę
  Poznajemy Naszą Zatokę
 • Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
  Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
 • Szkoła Podstawowa w Męcikale
  Szkoła Podstawowa w Męcikale
 • "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  separator
 • Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą
  Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą
  separator

  Zimowy szlak badacza...

 • Przyjazny Ogród
  Przyjazny Ogród
  separator
 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie
 • Entomologiczny konkurs plastyczny.
  Entomologiczny konkurs plastyczny.
  separator

  Entomologiczny konkurs plastyczny    

 • Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  separator
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.         
 • Akcja-domki dla owadów
  Akcja-domki dla owadów
  separator

  "Pszczółki, skorki i biedronki... zbudujemy dla was domki !

 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie

Błękitna Szkoła

WŁADYSŁAWOWO
Nadmorski Piknik z Parkiem

Zapraszamy do Władysławowa!

Wakacyjny Konkurs Fotograficzny 2018
Facebook Błękitna Szkoła

Odwiedź nas na Facebooku

BIG JUMP 2018
Karaluchy pod poduchy

Zajęcia dla najmłodszych

Pomorscy

"Pomorscy czują klimat!"

Balticarium
Tradycyjne ogrody
zamień nawłocie...
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW

Regulamin rezerwacji terminu na turnus w Błękitnej Szkole we Władysławowie :

1. Rezerwacje należy składać w formie podania proponując termin pobytu, określając cele pobytu oraz zaangażowanie szkoły w programy ekologiczne.
2. Podania na turnusy edukacyjne w Błękitnej Szkole przyjmowane są w terminach:
- od stycznia do 30 kwietnia - na I semestr (jesień-zima)
- od września do 31 października- na II semestr (wiosna)
3. W zgłoszeniu należy zamieścić projekt zagospodarowania czasu wolnego po zajęciach i między zajęciami.
4. Odpowiednio do 31 maja i do 30 listopada, komisja dokona przydziału terminów i roześle informacje do szkół.
5. Należy niezwłocznie potwierdzić przyjazd w przyznanym przez Błękitną Szkołą terminie.
6. W Błękitnej Szkole dana klasa może uczestniczyć tylko raz.
7. Miesiąc przed przyjazdem należy przesłać komplet dokumentów (karta przyjazdu i karta zgłoszenia na zajęcia w Stacji
Morskiej UG-Hel) z tematami wybranych zajęć pod nr fax: 58 674 16 31. Nienadesłanie kart w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z turnusu.
8. O rezygnacji z pobytu należy powiadomić pisemnie Błękitną Szkołę najpóźniej 1 miesiąc przed planowanym przyjazdem.
9. Konsekwencją rezygnacji z turnusu i niepowiadomienie o tym fakcie Błękitnej Szkoły przy NPK w w/w terminie jest rozpatrzenie podań tejże szkoły, w następnym roku jako ostatniej.
10. Dojazd do Błękitnej Szkoły i wszelkie przejazdy grupa organizuje we własnym zakresie.
11. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za grupę przebywającą w Błękitnej Szkole.
12. Obowiązkiem nauczyciela jest:
- uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez instruktorów Błękitnej Szkoły
- zagospodarowanie czasu wolnego
- dbałość o przestrzeganie przez uczniów regulaminu pobytu w BS
13. Uczestnicy turnusu pokrywają koszty naprawy zniszczeń dokonanych z własnej winy.
14. W przypadku nie stosowania się do przepisów Błękitnej Szkoły nastąpi  powiadomienie dyrekcji szkoły lub/i wydalenie grupy z placówki.
 

Regulamin wewnętrzny Błękitnej Szkoły we Władysławowie

1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00.
2. Pokoje, sale wielofunkcyjną i klatkę schodową należy sprzątać we własnym zakresie.
3. W pomieszczeniach „Błękitnej Szkoły” używa się obuwia zmiennego.
4. Po godz. 15.30 należy zamykać na  klucz drzwi wejściowe do budynku siedziby NPK.
5. Wyjścia i powroty planowane po godz. 22.00 należy uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Błękitnej Szkoły.
6. Wraz z opiekunami należy uczestniczyć w uzgodnionych wcześniej zajęciach.
7. Upoważniony pracownik Błękitnej Szkoły zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w planie pobytu z powodu nieprzewidzianych sytuacji (niedyspozycja instruktora, pogoda). Szczegółowy plan pobytu  ustalany jest na miejscu.
8. Opiekunowie biorą udział w organizacji uczniom wolnego czasu wieczorami.
9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
10. Opiekunowie mają obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników. Wszyscy  uczestnicy powinni posiadać aktualne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.
11. Należy przestrzegać innych zaleceń upoważnionego pracownika Błękitnej Szkoły, dotyczących organizacji pobytu i zasad korzystania z pomieszczeń.
12. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wolnym spoczywa na opiekunach.
13. Uczestnicy pokrywają koszty naprawy zniszczeń dokonanych z własnej winy.

14. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja śmieci.

Nie stosowanie się do punktów regulaminu może zakończyć się powiadomieniem dyrektora szkoły bądź innej stosownej instytucji ,a w sytuacjach szczególnych wydaleniem placówki.