Obozy naukowe

Praktyki terenowe z geomorfologii-UG grafika
Praktyki terenowe z geomorfologii-UG grafika
Obóz naukowy chemików PG grafika
Obóz naukowy chemików PG grafika

    W celu wzbogacenia i uzupełnienia wiedzy na temat stanu środowiska przyrodniczego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, nawiązaliśmy współpracę między innymi z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim.

W ramach współpracy organizowane są obozy naukowe, praktyki terenowe i seminaria magisterskie dla studentów w/w uczelni.

W czasie obozów uczestnicy zapoznają i się z wybranymi problemami ekologicznymi i gospodarczymi obszaru Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Weryfikują wiedzę teoretyczną i uczestniczą w rozwiązywaniu lokalnych problemów ekologicznych. Zdobytą wiedzę i materiały wykorzystują w swoich pracach naukowych.
W czasie obozów naukowych zajmowano się m.in.:
 -wpływem ruchu turystycznego na teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i związanych z tym 
  zmianami w krajobrazie,
 -problem komunikacji,
 -problemem zagospodarowania odpadów.

Przeprowadzane badania i obserwacje są dla nas ważnym uzupełnieniem wiedzy na temat stanu środowiska przyrodniczego Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Organizujemy również obozy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla: kół naukowych, kółek zainteresowań, studentów studiów przyrodniczych, ekologicznych i turystycznych.

Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej - 2019

Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej - 2017

Obóz Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej - 2013

Praktyki terenowe studentów Uniwersytetu Gdańskiego - 2014

Praktyki terenowe studentów Uniwersytetu Gdańskiego - 2013