• Noc Sów w Błękitnej Szkole
  Noc Sów w Błękitnej Szkole
 • Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą 2019
  Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą 2019
  separator

  Z przyrodą za pan brat

 • Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
  Szkoła Podstawowa Małe Morze w Pucku
 • Nadmorski Piknik z Parkiem
  Nadmorski Piknik z Parkiem
 • Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  separator

  ZDJĘCIE LIPCA

 • Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
  separator

  ZDJĘCIE SIERPNIA

 • Poznajemy Naszą Zatokę
  Poznajemy Naszą Zatokę
 • Szkoła Podstawowa w Męcikale
  Szkoła Podstawowa w Męcikale
 • "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  separator
 • Przyjazny Ogród
  Przyjazny Ogród
  separator
 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie
 • Entomologiczny konkurs plastyczny.
  Entomologiczny konkurs plastyczny.
  separator

  Entomologiczny konkurs plastyczny    

 • Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.
  separator
  Jesienne sadzenie roślin cebulowych.         
 • Akcja-domki dla owadów
  Akcja-domki dla owadów
  separator

  "Pszczółki, skorki i biedronki... zbudujemy dla was domki !

 • Gimnazjum w Wandowie
  Gimnazjum w Wandowie
WŁADYSŁAWOWO
Facebook Błękitna Szkoła

Odwiedź nas na Facebooku

Noc Sów-Fundacja Akcja Bałtycka
Karaluchy pod poduchy

Zajęcia dla najmłodszych

Pomagamy Pszczołom-KPK

POMAGAMY PSZCZOŁOM

Folder-Wdzydzki PK
Pomorscy

"Pomorscy czują klimat!"

Tradycyjne ogrody
zamień nawłocie...
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
 
 
Aby wziąć udział w turnusie ekologicznym w "Błękitnej Szkole"
należy złożyć podanie zgodnie z poniższym regulaminem .
 
Regulamin rezerwacji terminu na turnus w Błękitnej Szkole we Władysławowie:
1. Rezerwacje należy składać w formie podania proponując termin pobytu, określając cele pobytu oraz zaangażowanie szkoły w programy ekologiczne.
2. Podania na turnusy edukacyjne w Błękitnej Szkole przyjmowane są w terminach:
- od stycznia do 30 kwietnia - na I semestr (jesień-zima)
- od września do 31 października - na II semestr (zima-wiosna)
 
3. Do podania prosimy załączyć klauzulę informacyjną poniższej treści:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przedstawionych danych osobowych w celu rezerwacji terminu w Błękitnej Szkole we Władysławowie.
Data i podpis .....................................
4. W zgłoszeniu należy zamieścić projekt zagospodarowania czasu wolnego po zajęciach i między zajęciami.
5. Odpowiednio do 31 maja i do 30 listopada, komisja dokona przydziału terminów i roześle informacje do szkół, którym przydzielono termin.
6. W ciągu 7 dni od otrzymanej informacji należy potwierdzić przyjazd
7. W Błękitnej Szkole dana klasa może uczestniczyć tylko raz.
8. Miesiąc przed przyjazdem należy przesłać komplet dokumentów (karta przyjazdu i karta zgłoszenia na zajęcia w Stacji Morskiej UG-Hel) z tematami wybranych zajęć,  na adres e-mail: bsk@pomorskieparki.pl, . Nienadesłanie kart w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z turnusu.
9. O ewentualnej rezygnacji z pobytu należy powiadomić pisemnie Błękitną Szkołę najpóźniej 1 miesiące przed planowanym przyjazdem.
10. Konsekwencją rezygnacji z turnusu i niepowiadomienie o tym fakcie Błękitnej Szkoły przy NPK w w/w terminie jest rozpatrzenie podań tejże szkoły, przy następnym naborze jako ostatniej.
11. Dojazd do Błękitnej Szkoły i wszelkie przejazdy grupa organizuje we własnym zakresie.
 
 
 
Regulamin pobytu na turnusie w Błękitnej Szkole we Władysławowie:
 
1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00.
2. Pokoje, sale wielofunkcyjną i klatkę schodową należy sprzątać we własnym zakresie.
3. W pomieszczeniach „Błękitnej Szkoły” używa się obuwia zmiennego.
4. Po godz. 15.30 należy zamykać na klucz drzwi wejściowe do budynku siedziby NPK.
5. Wyjścia i powroty planowane po godz. 22.00 należy uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Błękitnej Szkoły.
6. Wraz z opiekunami należy uczestniczyć w uzgodnionych wcześniej zajęciach.
7. Upoważniony pracownik Błękitnej Szkoły zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w planie pobytu z
powodu nieprzewidzianych sytuacji (niedyspozycja instruktora, pogoda). Szczegółowy plan pobytu ustalany
jest na miejscu.
8. Opiekunowie biorą udział w organizacji uczniom wolnego czasu wieczorami.
9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
10. Opiekunowie mają obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym
uczestników. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.
11. Należy przestrzegać innych zaleceń upoważnionego pracownika Błękitnej Szkoły, dotyczących organizacji
pobytu i zasad korzystania z pomieszczeń.
12. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wolnym spoczywa
na opiekunach.
13. Uczestnicy pokrywają koszty naprawy zniszczeń dokonanych z własnej winy.
14. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów.
 
Nie stosowanie się do punktów regulaminu może zakończyć się powiadomieniem dyrektora szkoły bądź innej
stosownej instytucji ,a w sytuacjach szczególnych wydaleniem placówki.