Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Błękitna Szkoła przy NPK we Władysławowie

 

 • Nadmorski Piknik z Parkiem 2021
  Nadmorski Piknik z Parkiem 2021
 • Półkolonie z Błękitną Szkołą
  Półkolonie z Błękitną Szkołą
  separator

  Przyroda to przygoda

 • Poznajemy Naszą Zatokę 2021
  Poznajemy Naszą Zatokę 2021
  separator

  Edukacja na Zatoce Puckiej 

 • Poznajemy Naszą Zatokę 2021
  Poznajemy Naszą Zatokę 2021
  separator

  Edukacja na Zatoce Puckiej

 • Dzwońcie, piszcie, rezerwujcie terminy...
  Dzwońcie, piszcie, rezerwujcie terminy...
 • Dbamy o różnorodność biologiczną...
  Dbamy o różnorodność biologiczną...
 • Konkurs fotograficzny "Zwiastuny wiosny w Nadmorskim Parku Krajobrazowym"
  Konkurs fotograficzny "Zwiastuny wiosny w Nadmorskim Parku Krajobrazowym"
 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
  separator

   "Pająki, sowy, nietoperze...od dziś legendom nie wierzę"

 • Konkurs plastyczny
  Konkurs plastyczny
  separator

   "Pająki, sowy, nietoperze...od dziś legendom nie wierzę"

 • Wakacyjny Konkurs Fotograficzny 2019
  Wakacyjny Konkurs Fotograficzny 2019
  separator

  ZDJĘCIE LIPCA - Katarzyna Foigt

 • Wakacyjny Konkurs Fotograficzny 2019
  Wakacyjny Konkurs Fotograficzny 2019
  separator

  ZDJĘCIE SIERPNIA - Dorota Pisarska

 • Nadmorski Piknik z Parkiem
  Nadmorski Piknik z Parkiem
 • Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą 2019
  Ferie Przyrodnicze z Błękitną Szkołą 2019
  separator

  Z przyrodą za pan brat

 • Poznajemy Naszą Zatokę
  Poznajemy Naszą Zatokę
 • "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  "Zaprojektuj ogród przyjazny zwierzętom"
  separator
WŁADYSŁAWOWO
KONKURSY

KONKURS PLASTYCZNY

Informacje o mieszkańcach drzew znajdziesz w kolejnych postach na naszym profilu Facebook

Materiały edukacyjne PLGR

Materiały edukacyjne dotyczące Bałtyku i Kaszub Północnych 

Gra terenowa - Jakie drzewa rosną w Pucku?

Gra terenowa

Gra terenowa - Drzewa Władysławowa

Przyrodnicza gra terenowa-Drzewa Władysławowa

Quiz - Czwartki z botaniką

Quiz: Czwartki z botaniką

Poznajemy drzewa i krzewy
Facebook Błękitna Szkoła

Odwiedź nas na Facebooku

Parki Krajobrazowe Polski-konkurs

KONKURS INTERNETOWY

ZPK-poznaj i chroń

WYDAWNICTWO ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

Pomagamy Pszczołom-KPK

POMAGAMY PSZCZOŁOM

Folder-Wdzydzki PK
Pomorscy

"Pomorscy czują klimat!"

Tradycyjne ogrody
zamień nawłocie...
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
WFOSiGW
 
Aby wziąć udział w turnusie ekologicznym w "Błękitnej Szkole"
należy złożyć podanie zgodnie z poniższym regulaminem .
 
Regulamin rezerwacji terminu na turnus w Błękitnej Szkole we Władysławowie:
1. Rezerwacje należy składać w formie podania proponując termin pobytu, określając cele pobytu oraz zaangażowanie szkoły w programy ekologiczne.
2. Podania na turnusy edukacyjne w Błękitnej Szkole przyjmowane są w terminach:
- od stycznia do 30 kwietnia - na I semestr (jesień-zima)
- od września do 31 października - na II semestr (zima-wiosna)
 
3. Do podania prosimy załączyć niniejszą klauzulę:
Na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na:
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji turnusu ekologicznego w Błękitnej Szkole we Władysławowie.
przetwarzanie moich danych po zakończeniu warsztatów w celach kontaktowych. 

……………………………………….. Data i czytelny podpis

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników turnusu jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt: Błękitna Szkoła we Władysławowie - 531 375 224, 531 368 104, bsk@pomorskieparki.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów z edukacji ekologicznej. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych w innym celu niż ten, na który osoba wyraziła zgodę.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody jednak nie dłużej niż 6 lat tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, żądania ich usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji turnusu ekologicznego.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą udostępniane.
 
4. W zgłoszeniu należy zamieścić projekt zagospodarowania czasu wolnego po zajęciach i między zajęciami.
5. Odpowiednio do 31 maja i do 30 listopada, komisja dokona przydziału terminów i roześle informacje do szkół, którym przydzielono termin.
6. W ciągu 7 dni od otrzymanej informacji należy potwierdzić przyjazd
7. W Błękitnej Szkole dana klasa może uczestniczyć tylko raz.
8. Miesiąc przed przyjazdem należy przesłać komplet dokumentów (karta przyjazdu i karta zgłoszenia na zajęcia w Stacji Morskiej UG-Hel) z tematami wybranych zajęć,  na adres e-mail: bsk@pomorskieparki.pl, . Nienadesłanie kart w w/w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z turnusu.
9. O ewentualnej rezygnacji z pobytu należy powiadomić pisemnie Błękitną Szkołę najpóźniej 1 miesiące przed planowanym przyjazdem.
10. Konsekwencją rezygnacji z turnusu i niepowiadomienie o tym fakcie Błękitnej Szkoły przy NPK w w/w terminie jest rozpatrzenie podań tejże szkoły, przy następnym naborze jako ostatniej.
11. Dojazd do Błękitnej Szkoły i wszelkie przejazdy grupa organizuje we własnym zakresie.
 
 
 
Regulamin pobytu na turnusie w Błękitnej Szkole we Władysławowie:
 
1. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00.
2. Pokoje, sale wielofunkcyjną i klatkę schodową należy sprzątać we własnym zakresie.
3. W pomieszczeniach „Błękitnej Szkoły” używa się obuwia zmiennego.
4. Po godz. 15.30 należy zamykać na klucz drzwi wejściowe do budynku siedziby NPK.
5. Wyjścia i powroty planowane po godz. 22.00 należy uzgodnić z upoważnionym pracownikiem Błękitnej Szkoły.
6. Wraz z opiekunami należy uczestniczyć w uzgodnionych wcześniej zajęciach.
7. Upoważniony pracownik Błękitnej Szkoły zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w planie pobytu z
powodu nieprzewidzianych sytuacji (niedyspozycja instruktora, pogoda). Szczegółowy plan pobytu ustalany
jest na miejscu.
8. Opiekunowie biorą udział w organizacji uczniom wolnego czasu wieczorami.
9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
10. Opiekunowie mają obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym
uczestników. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych.
11. Należy przestrzegać innych zaleceń upoważnionego pracownika Błękitnej Szkoły, dotyczących organizacji
pobytu i zasad korzystania z pomieszczeń.
12. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zarówno podczas zajęć, jak i w czasie wolnym spoczywa
na opiekunach.
13. Uczestnicy pokrywają koszty naprawy zniszczeń dokonanych z własnej winy.
14. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów.
 
Nie stosowanie się do punktów regulaminu może zakończyć się powiadomieniem dyrektora szkoły bądź innej
stosownej instytucji ,a w sytuacjach szczególnych wydaleniem placówki.