Konkursy, akcje, festyny

Edukację ekologiczną realizujemy również poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji ekologicznych  i konkursów, które aktywizują lokalną młodzież i wzbogacają życie szkolne.
Ponadto organizujemy wszelkiego rodzaju imprezy plenerowe, festyny, co pozwala dotrzeć do szerszej rzeszy odbiorców: społeczności lokalnej,  turystów i kolonistów z całego kraju.
 

Konkursy ekologiczne dla szkół powiatu puckiego:

Konkurs wiedzy przyrodniczej:

Konkursy plastyczne i fotograficzne związane z przyrodą:

Akcje ekologiczne:

Grafika 1: Konkursy, akcje, festyny
Grafika 2: Konkursy, akcje, festyny
Grafika 3: Konkursy, akcje, festyny
"Poznajemy naszą Zatokę"
"Szkolny Monitoring Środowiska NPK"
kampania "Czyste Plaże"
Grafika 7: Konkursy, akcje, festyny
Nadmorski Piknik z Parkiem
Nadmorski Piknik z Parkiem
Nadmorski Piknik z Parkiem