Akcja Karmnik 2022/2023

sezon rozpoczęty

Data: 02-12-2022

W piątek 2 grudnia odbyły się pierwsze odłowy. Pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Błękitnej Szkoły we Władysławowie jak co roku włączyli się do ogólnopolskiej Akcji Karmnik. Przez całą zimę będą dokarmiać ptaki, a obrączkarz będzie wykonywał badania odłowionych ptaków i je obrączkował. 

Akcja w tym sezonie rozpoczęła się bardzo owocnie i ciekawie. Dopisała różnorodność gatunkowa. Z samego rana złapały się dzięcioł duży i zięba. Pojawiały się jak zawsze licznie bogatki i modraszki oraz pełzacz leśny i kawka. Mieliśmy też ciekawe tzw.  kontrole, czyli ptaki zaobrączkowane w poprzednich sezonach. Jedną z nich była bogatka zaobrączkowana w Rosji, jest to tzw.  wiadomość zagraniczna. W sumie odwiedziły nas 42 ptaki.

Przygotowania do Akcji rozpoczęły się już kilka dni temu: karmnik przy budynku NPK i Błękitnej Szkoły został wypełniony przysmakami dla skrzydlatych gości. Główne pozycje menu to: niesolone pestki słonecznika, kukurydza, nasiona oleiste. Chodzi o to, by jeszcze przed rozpoczęciem odłowów przyzwyczaić ptaki do tego miejsca.
Odłowy będą odbywały się raz na dwa tygodnie, do końca lutego. Ptaki chwytane będą w specjalne sieci ornitologiczne. Poza obrączkowaniem zbierane będą dane biometryczne: pomiary skrzydła i ogona, ciężar ptaków, a także określana będzie ich kondycja na podstawie tzw. otłuszczenia.
Akcja Karmnik odbywa się w tych samych terminach w kilkunastu miejscach w kraju. Dzięki temu gromadzone są dane na temat zimujących ptaków.
 

Przypominamy o prawidłowych zasadach dokarmiania ptaków TUTAJ…

(tekst: PB i LB, fot.: JS i PB)

Akcja jest organizowana dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Dzięcioł duży. Fot. JS
Pełzacz leśny. Fot. JS
Kawka. Fot. PB
Obrączkarz przy siatce ornitologicznej. Fot. PB
Pomiar długości skrzydła. Fot. PB
Zakładanie obrączki. Fot. PB
Woreczki ornitologiczne. Fot. PB.
Zeszyt obrączkarski z zapisem wszstkich danych biometrycznych ptaków. Fot. PB.