Akcja Karmnik 2023/2024

sezon rozpoczęty

Data: 13-12-2023

Błękitna Szkoła i Nadmorski Park Krajobrazowy, podobnie jak w poprzednich latach, przyłączyli się do Akcji Karmnik. Inicjatywa ta odbywa się przez całą zimę, od grudnia do końca lutego, czyli w okresie, gdy część ptaków koncentruje się przy karmnikach,  poszukując łatwego dostępu do pokarmu. Jest to też świetna metoda na określenie liczebności i  pochodzenia ptaków przylatujących do karmników. Można także zbadać wpływ warunków atmosferycznych na kondycję ptaków,ich otłuszczenie oraz określić strukturę wieku i płci ciągu całego sezonu zimowego. Podczas pierwszego odłowu zaobrączkowano 73 ptaki, głównie bogatki, ale były też: modraszki, sikory ubogie, kowaliki, zięby oraz sosnówka i pełzacz leśny. Oby kolejne odłowy były równie udane.
Odłów połączony był ze szkoleniem ornitologicznym dla nauczycieli i edukatorów. Nad przebiegiem szkolenia czuwały Rubecula Katarzyna Rosińska i Hirundo Justyna Szulc. Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka w partnerstwie z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym oraz Akcją Bałtycką.

(Tekst.PB)

Grafika 1: Akcja Karmnik 2023/2024
Grafika 2: Akcja Karmnik 2023/2024
Grafika 3: Akcja Karmnik 2023/2024