Błękitna Szkoła na Festynie Rodzinnym dla mieszkańców Władysławowa

Data: 19-06-2024
W minioną sobotę (15 czerwca ) Błękitna Szkoła wzięła gościnny udział w Festynie Rodzinnym, którego organizatorami była Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa we Władysławowie oraz Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Szkuner-I.
Dzieci, młodzież i dorośli, każdy kto odwiedził nasze stoisko edukacyjne, znalazł coś dla siebie. Przy ekspozycji „Co na naszych wydmach rośnie?” można było pooglądać i dotknąć gatunki roślin wydmowych oraz porozmawiać z botanikiem a przy okazji dowiedzieć się, które rośliny są rodzimymi mieszkańcami wydm, a które nieproszonym i niechcianym gościem? Na stoisku „Co w naszym morzu pływa?” dzieci chętnie łowiły rybki Bałtyku oraz brały udział w mini quizie z upominkami. Układały również puzzle z mikołajkiem nadmorskim – „najważniejszą” rośliną na nadmorskich wydmach. Niecodzienną atrakcją było wykonanie pamiątkowego magnesu z własnoręcznie pokolorowaną foką szarą, rogowcem bałtyckim, garnelą lub innym gatunkiem związanym z naszym morzem.
Stoisko edukacyjne zostało przygotowane dzięki dofinansowaniu przez WFOŚ i GW 

(tekst: LB, foto PB, LB)

Uczestnicy festynu układający puzzle przedstawiające mikołajka nadmorskiego
Dzieci łowią rybki Bałtyku i segreguja na gatunki słonowodne i słodkowodne
Rodzina przy ekspozycji wydmy nadmorskiej
Uczestniczka koloruje obrazek mewy z którego będzie zrobiony pamiątkowy magnesik
Dzieci kolorujące obrazki do magnesów
Gotowy magnesik z obrazkiem garneli
Uczestnizka festynu przy ekspozycji wydmy nadmorskiej
Dzieci łowią rybki Bałtyku i segreguja na gatunki słonowodne i słodkowodne