Idźmy prosto ku przyrodzie...

Dzień Ziemi z Błękitną Szkołą i Nadmorskiem Parkiem Krajobrazowym

Data: 23-04-2024

Na Dzień Ziemi Błękitna Szkoła wraz z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym (dalej NPK) gościła w Szkole Podstawowej w Leśniewie.  Mimo wiosennego chłodu uczniowie wyszli w teren, aby tropić leśną przyrodę, nasłuchiwać głosów ptaków i doskonalić umiejętności posługiwania się mapą i kompasem. Jedni uczestnicy obchodów wykonywali kartki papieru z makulatury, inni pod okiem specjalisty budowali domki dla owadów i dowiedzieli się prawie wszystkiego o życiu pszczół. Pracownica NPK wygłosiła prelekcję o zmianach klimatycznych i konsekwencjach jakie z tego wynikają. Zmiany zachodzące w przyrodzie mają głęboki wpływ na wszystkie elementy życia ludzi na całej kuli ziemskiej. Razem z uczniami przedstawialiśmy działania, które mogą spowolnić te zmiany. Zorganizowano również zajęcia dla uczniów z Władysławowa. Dzieci wysłuchały opowieści o wiośnie po czym udały się w teren by wypatrywać, nasłuchiwać, dotknąć, może nawet powąchać… jednym słowem świadomie doświadczyć wiosennego oblicza przyrody.

(tekst: LB, foto: nauczyciele)

Obchody Dnia Ziemi zostały zorganizowane dzięki dofinansowaniu przez WFOŚ i GW 

Zdjęcie przedstawiające kompas
Grupa dzieci z instruktorem - wstęp przed wyjściem w teren
Grupa dzieci z kartami pracy w terenie - szukanie oznak wiosny
Grupa dzieci z kartami pracy w terenie - szukanie oznak wiosny
Grupa uczniów z lornetkami w terenie - zajęcia z ornitologiem
Zajęcia na sali - recykling papieru -dzieci własnoręcznie wykonują kartki