Konkurs „Zatoka (bez) Tajemnic – co się kryje w Zatoce Puckiej”

Data: 12-04-2024
Zatoka (bez) Tajemnic - logo konkursu grafika

Interesujesz się przyrodą? Przedstaw wyjątkowe walory Zatoki Puckiej w formie prezentacji multimedialnej lub infografiki komputerowej  i wybierz się w rejs po tym akwenie!

Zatoka Pucka Wewnętrzna i fragment Zewnętrznej to jedyne w polskich obszarach morskich siedlisko duża, płytka zatoka. Rejon siedliska jest uznawany za unikalny pod względem przyrodniczym ze względu na rozległe łąki podwodne i dużą różnorodność biologiczną. Dlatego też akwen ten został objęty ochroną prawną zarówno krajową, jak i międzynarodową (Nadmorski Park Krajobrazowy, HELCOM, Natura 2000). 

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych z województwa pomorskiego.
W konkursie mogą brać udział pięcioosobowe zespoły pod opieką nauczyciela.
Regulamin konkursu  „Zatoka (bez) Tajemnic".
Na wasze prace czekamy do 13 maja 2024 roku.