Noc Sów w Błękitnej Szkole

Uhu uchuuu sowa tam i sowa tu

Data: 08-04-2024

Gdzie się sowa chowa? Pod takim hasłem odbyła się gra terenowa w jakiej uczestniczyły rodziny podczas ostatniej Nocy Sów w Błękitnej Szkole. Należało znaleźć sześć tu i ówdzie poukrywanych sylwetek sów i po ich kształcie rozpoznać gatunek. Zadanie to nie było bardzo trudne, gdyż wcześniej uczestnicy wysłuchali prelekcji „Od sóweczki do puchacza” aby dowiedzieć się jakie sowy mieszkają na Pomorzu i czym się charakteryzują. Usłyszeli też co nieco o nieprzychylnych przesądach i dawnych wierzeniach na temat tych ptaków. A czy dzisiaj sowy są u nas bezpieczne? Okazuje się, że czyha na nie niemało zagrożeń zwłaszcza ze strony człowieka. Na przykład trutki na gryzonie albo domy ze szczelnym poddaszem, w którym sowa mogłaby się schować. Łatwo jednak można sowom pomóc np. instalując sowie budki lęgowe. Po wysłuchaniu opowieści o sowach uczestnicy mogli spełnić się artystycznie wykonując „sowie pamiątki” oraz samodzielnie poznać dietę sów przeglądając wypluwki sów i rozpoznając kości małych gryzoni. Na zakończenie najmłodszym uczestnikom rozdano przyrodnicze sowie gadżety, po czym wszyscy spotkali się przy ognisku.

(tekst: LB, foto: PB i LB)

Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uczestnicy na sali - wykłady o sowach żyjących na Pomorzu oraz o ich zagrożeniach i sposobach ochrony
Jak wyglądają jajka sów? Uczestnicy ogladają modele jajek sów Polski
Warsztaty plastyczne. Czyl kolorowanie, wycinanie, przyklejanie
Dziewczynka w masce puchacza
Dziewczynka dekoruje drewniane modele sów
Wykonyanie pamiątkowych magnesów z rysunkami sów
Warsztaty z sowich wypluwek
Dziewczynka wyciąga drobne kości z sowiej wypluwki
Chłopiec ogląda kości wyjęte z sowiej wypluwki
Identyfikacja kości gryzoni
Dziewczynka wyciąga drobne kości z sowiej wypluwki
Identyfikacja kości gryzoni według klucza do rozpoznawania
Gra terenowa "Gdzie się sowa chowa?" - uczestnicy z latarkami szukaja ukrytych modeli sów i zaznaczają na mapie
Drużyna zapisuje na mapce odnaleziony gatunek sowy
Upominki dla najmłodszych
Uczestnicy "Nocy Sów" przy ognisku