Poznajemy Naszą Zatokę 2023

Data: 08-05-2023
Logo akcji edukacyjnej Poznajemy Naszą Zatokę 2023
 

Błękitna Szkoła we Władysławowie przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym

zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich 
z powiatu puckiego

do  wzięcia udziału w akcji edukacyjnej:

POZNAJEMY NASZĄ ZATOKĘ 

29 maja - 2 czerwca 2023 roku

 
 
Na czym to polega?  Warsztaty składają się z dwóch części: 
 • Rejs kutrem badawczym po Zatoce Puckiej, w czasie którego odbędzie się prelekcja na temat warunków przyrodniczych wód Zatoki oraz połów i analiza składu gatunkowego organizmów bentosowych (1,5 godz.)
 • Warsztaty przyrodnicze nad brzegiem Zatoki Puckiej (1,5 godz.)
Kiedy? Od 29 maja do 2 czerwca br.
O której? Godziny rozpoczęcia rejsów 9.00, 10.30 i 12.00
Gdzie? Spotykamy się w Pucku przy wejściu na molo.

Na zgłoszenia czekamy do 19 maja 2023r.

 • udział w warsztatach jest bezpłatny
 • Ilość terminów jest ograniczona
 • Ilość uczestników podczas rejsu: 20 wraz z opiekunami 
 • o uczestnictwie w akcji decyduje kolejność zgłoszeń
Zapisy: e-mail: bsk@pomorskieparki.pl, lub tel. kom.: 531 375 224
Szczególnie zależy nam na uczestnictwie uczniów zainteresowanych tematyką przyrodniczą.
Prosimy o zabranie odzieży dostosowanej do warunków pogodowych i założenie obuwia nadającego się do wyjścia w teren.

Zgłoszenie udziału w akcji „Poznajemy Naszą Zatokę” jest traktowane jak świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym wizerunku uczestników zajęć) niezbędnych do realizacji zajęć. 
Zgodnie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 • Administratorem danych osobowych  jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, kontakt.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pomorskieparki.pl
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji akcji, w tym do celów kontaktu z uczestnikami.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 • Dane przetwarzane będą do czasu wycofania się ze zgody, jednak nie dłużej niż 2 lata tj. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądania ich usunięcia, bycia zapomnianym oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości uczestniczenia w akcji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w akcji 
Kuter badawczy akcji edukacyjnej "Poznajemy Naszą Zatokę"
Dno Zatoki Puckiej. (fot. LB)
Głaz narzutowy nad brzegiem Zatoki Puckiej. (fot. LB)
Małże, krabik amerykański i inne organizmy bentosowe Zatoki Puckiej. (fot. LB)