Poznajemy Naszą Zatokę 2024

Data: 13-05-2024
                                    Logo akcji edukacyjnej Poznajemy Naszą Zatokę 2024
  
 

Błękitna Szkoła we Władysławowie przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym

zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich 
z powiatu puckiego

do  wzięcia udziału w akcji edukacyjnej:

POZNAJEMY NASZĄ ZATOKĘ 

3-7 czerwca 2024 roku

Na czym to polega?  Warsztaty składają się z dwóch części: 
 • Rejs kutrem badawczym po Zatoce Puckiej, w czasie którego odbędzie się prelekcja na temat warunków przyrodniczych wód Zatoki oraz połów i analiza składu gatunkowego organizmów bentosowych (1,5 godz.)
 • Warsztaty przyrodnicze nad brzegiem Zatoki Puckiej (1,5 godz.)
Kiedy? Od 3 do 7 czerwca br.
O której? Godziny rozpoczęcia rejsów 9.00, 10.30 i 12.00
Gdzie? Spotykamy się w Pucku przy wejściu na molo od strony ul. Żeglarzy.

Na zgłoszenia czekamy do 27 maja 2024r.

 • udział w warsztatach jest bezpłatny
 • Ilość terminów jest ograniczona
 • Ilość uczestników podczas rejsu: 20 wraz z opiekunami 
 • o uczestnictwie w akcji decyduje kolejność zgłoszeń
Zapisy: e-mail: bsk@pomorskieparki.pl, lub tel. kom.: 531 375 224
Szczególnie zależy nam na uczestnictwie uczniów zainteresowanych tematyką przyrodniczą.
Prosimy o zabranie odzieży dostosowanej do warunków pogodowych i założenie obuwia nadającego się do wyjścia w teren.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ WARSZTATÓW

 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a,
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie akcji edukacyjnej i kontakt z uczestnikami
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania publicznego na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, przepisów wydanych na ich podstawie oraz zgoda.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą organizatorzy akcji edukacyjnej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od czasu, w którym zorganizowano akcję.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e- mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).
 8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody oraz do żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora.
Kuter edukacyjny na wodach Zatoki Puckeijh
Małże Bałtyku- sercówka pospolita i omułek jadalny
Krewetka widziana pod lupą
Krabik amerykański